คำคมความรักเมื่อขาดความเชื่อใจ

คำคมคนที่ไม่จากไปเหมือนใครที่ผ่านมา

คำคมกระดาษทำให้เรียบเหมือนเดินได้ไหม

คำคมแต่เขาก็ยังเลือกคุณ

คำคมชาตินี้เขาไม่มีบุญ

คำคมสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเป็นของฟรี

คำคมแอบรักเพื่อนก็บอกไม่ได้

คำคมพอเหอะพูดมาเป็นล้านรอบ

คำคมเวลานี้รักกันให้ดีก็พอ

คำคมคนที่ถูกใจเทียบคนที่จริงใจไม่ได้

คำคมอดีตเอาไว้สอนใจ

คำคมสิ่งที่พ่อให้คือทั้งหมดที่พ่อมี