คำคมจนไม่ได้แปลว่าด้อยค่า

คำคมเป็นแฟนเราต้องรักพ่อแม่ด้วย

คำคมชอบอยู่กับคนที่เข้าใจเราจริงๆ

คำคมความรู้สึกที่ให้ไปถ้าไม่เอาขอคืน

คำคมหลับไม่ได้อ่านหนังสือ

คำคมชอบแฟนที่เป็นได้ทุกอย่าง

คำคมมีคนทักไม่อยากตอบไม่ได้หยิ่งแต่เบื่อ

คำคมอยากให้เซเว่นมีห้องน้ำ

คำคมยังพังได้อีกไหมความรู้สึกตอนนี้

คำคมเพื่อนสนิทพออยู่รวมกัน

คำคมรอคำสั้นๆแต่มันนาน

คำคมถ้าผลการเรียนไม่ดีโทษเด็ก