คำคมครอบครัว

คำคมเป็นแฟนเราต้องรักพ่อแม่ด้วย

คำคมคนที่ป้อนข้าวเราแคร์เขาแค่ไหน

คำคมพ่อแม่ห่วงก็หาว่าท่านบ่น

คำคมสิ่งที่พ่อให้คือทั้งหมดที่พ่อมี

คำคมไม่มีเงิน ไม่มีเวลา ไม่มีแม่

คำคมเรียนเหนื่อยแต่คนส่งเหนื่อยกว่า

คำคมถามว่าแคร์มั้ยไม่แคร์นะ

คำคมเมื่อโตขึ้นคุณจะรู้ว่าพ่อแม่

คำคมวันรวมญาติ

คำคมอิจฉาพ่อแม่ที่ได้รักกันจนแก่

คำคมแม่คือนาฬิกาปลุกที่ได้ผลที่สุด

คำคมไม่มีใครบ่นเสร็จแล้วควักเงินให้

คำคมตอนลำบากไม่มีใครห่วงใยเท่าท่าน

คำคมไม่เคยอายที่มีพ่อแม่จนๆ

คำคม 1 ที่เราโตขึ้น 1 วันที่แม่ชราลง